My Islam

Tokoh Islam

Biografi

Artikel

Tips & Tricks

Kisah

» » Biografi Syeikh Abdul Ba`its al-Kattani

Beliau bernama lengkap Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba`its bin Ahmad bin Ghanim. Nasab beliau bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib dari Imam Husain Radhiyallahu `anh, cucu dari Rasulullah Shallallahu `Alaihi wa Sallam.

Lahir di Provinsi Iskandariyah pada hari Senin 1 Juli tahun 1946 M. (27 Rajab 1365 H.) Terlahir dari keluarga yang terhormat, ayahnya adalah seorang ulama yang dikagumi saat itu, yang telah menguasai berbagai macam cabang ilmu. Ayahnya juga merupakan seorang penyair yang mahir, berakhlak mulia dan disegani oleh masyarakat.

Ibunya juga merupakan wanita salehah yang ahli ibadah, yang banyak menjaga perkataannya, yang selalu menyibukkan diri dengan membaca al-Quran dan bersalawat. Sangat memelihara takutnya kepada Allah dan menjauhi kenikmatan dunia. Berguru kepada orang tuanya, menaati dan mengerjakan apa yang dikatakan oleh orang tuanya.

Pada masa kecilnya Syeikh Abdul Ba`its hidup di bawah lindungan dan pendidikan kedua orang tuanya, beliau selalu menghadiri majlis yang diadakan oleh ayahnya. Ayahnya membacakan kitab Shahih Bukhari kepadanya hingga memperdalaminya meski masih dalam umur yang sangat muda. Sejak kecil beliau tertarik dengan ilmu hadis hingga meski tidak bersekolah di sekolah agama namun beliau selalu membawa buku-buku hadis bersamanya. Kecerdasannya yang melebihi anak-anak seusianya membuat para murid ayahnya takjub kepadanya.

Bahkan karena kecerdasannya dan doa dari kedua orang tuanya beliau mampu untuk menghafal seluruh isi Shahih Bukhari dalam umur yang masih belia.

Guru-guru beliau:
Beliau bertemu dengan banyak ulama dan belajar kepada mereka. Di antara para gurunya adalah Syeikh Sayyid Abdullah bin Siddik al-Ghumari, bertemu pada tahun 1413 H. dan kemudian terus berguru kepadanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena kesungguhannya dan kecintaannya terhadap ilmu hadis, Syeikh Abdullah al-Ghumari mempercayainya dan memberinya ijazah untuk berbagai ilmu dan riwayat yang beliau miliki. Pendidikan bersama Syeikh Ghumari banyak memberikan dampak dalam kehidupan beliau.

Di antara guru-guru beliau yang lain adalah:
Syeikh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Baqir al-Kattani (w. 1401 H)
Al-Muhaddits Syeikh Sayyid Muhammad al-Muntashir al-Kattani (w. 1419 H)
Al-Muhaddits Syeikh Sayyid Muhammad al-Hafiz bin Abdullatif al-Tijani.
Al-Musnid Syeikh Muhammad Saad Badran.
Syeikh Abdullah bin Abdusshamad (w. 1409 H)
Al-Muhaddits Sayyid Abdul Aziz Al-Shiddiq al-Ghumari (w. 1418 H)
Al-Muhaddits Sayyid Ibrahim al-Shiddiq al-Ghumari.
Syeikh Abdullah bin Abdul Qadir al-Talaydi.
Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah (w. 1417 H)
Al-Muhaddits Syeikh Habiburrahman al-A`zhami (w. 1412 H)
Al-Musnid Syeikh Yasin al-Fadani (w. 1410 H)
Syeikh Najmuddin al-Kurdi.
Syeikh Ahmad Khairi, murid dari Syeikh Zahid al-Kautsari.

Beliau mengajar kitab Syamail Muhammadiyah karya Imam Tirmizi di Mudhayyafah setiap hari Selasa setelah asar pada awal bulan hijriyah.

Sumber:
http://on.fb.me/1eEC6TC
http://bit.ly/16FHrCb

Biografi beliau yang beliau tulis sendiri terdapat di sini: http://bit.ly/18TxMO1

Author Straw Hat

Jαngαn mαlu untuk menulis tentαng Islαm wαlαupun sepotong αyαt...Mαnα tαhu dengαn sepotong αyαt itu berhasil menyentuh hαti pembαcαnyα....

Sharing Is Caring
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply