My Islam

Tokoh Islam

Biografi

Artikel

Tips & Tricks

Kisah

» » Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi (1911-1998)

[Biografi ulama al-Azhar]

Beliau lahir pada tanggal 5 April 1911 di desa Daqadus, Markaz Mayt Ghumar Propinsi Daqhaliyah. Nasab beliau sambung kepada Imam Ali Zainal Abidin. Beliau sudah menghafal Alquran sejak umur 11 tahun.

Beliau masuk Ma’had Ibtidai al-Azhari di Propinsi Zaqziq pada tahun 1916 M dan lulus tahun 1923 M. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Ma’had Tsanawi. Di sana beliau semakin menekuni bidang syair dan sastra. Beliau juga mempunyai tempat khusus di hati para sahabatnya, sehingga mereka mengangkat beliau sebagai kepala Persatuan Pelajar sekaligus kepala organisasi sastrawan di Propinsi Zaqziq. Pada saat itu beliau bersama Dr. Muhammad Abdul Mun’im Khafaji , penyair Thahir Abu Fasya, Profesor Khalid Muhammad Khalid, Dr. Ahmad Haikal dan Dr. Hasan Jad. Mereka selalu meminta pendapat perihal tulisan mereka kepada Syaikh al-Sya’rawi.

Titik balik yang merubah kehidupan Syaikh al-Sya’rawi adalah ketika orang tua beliau hendak memasukkan beliau ke al-Azhar. Saat itu beliau ingin tinggal bersama saudara-saudaranya di kampung untuk bertani, namun orang tua beliau menyuruh beliau untuk berangkat ke Kairo dengan memberi bekal sejumlah uang dan menyediakan rumah kos di Kairo.

Syaikh al-Sya’rawi menolak secara halus perintah orang tua beliau dengan meminta dibelikan sejumlah kitab turats, kitab-kitab ilmu bahasa, ilmu Alquran, tafsir, hadits dan buku-buku lain, sekiranya memberatkan orang tua dan akhirnya diizinkan untuk pulang kampung. Namun orang tua beliau tahu maksud yang dikehendaki Syaikh al-Sya’rawi tersebut. Orang tua beliau membelikan semua kitab yang beliau minta seraya berkata, “Aku tahu wahai anakku, bahwa buku-buku yang engkau minta bukanlah materi diktat kuliahmu, tapi aku membelinya sebagai bekalmu untuk menimba ilmu.

Tahun 1919 M meletus revolusi Mesir yang dikobarkan oleh al-Azhar. Al-Azhar mengeluarkan pernyataan bahwa bangsa Mesir benci terhadap penjajahan Inggris. Meskipun jarak Propinsi Zaqziq jauh dari Kairo, namun Syaikh al-Sya’rawi bersama kawan-kawan beliau berangkat ke Kairo dan berorasi lebih dari sekali sehingga membuat beliau hampir ditangkap. Saat itu, tahun 1934 beliau menjabat sebagai ketua Persatuan Pelajar Mesir.

Pada tahun 1937 beliau masuk ke Fakultas Bahasa Arab. Beliau aktif di gerakan kebangsaan sekaligus aktif di gerakan keazharan. Kemudian beliau lulus pendidikan pada tahun 1940 M dan mendapatkan ijazah untuk mengajar pada tahun 1943.

Pada tahun 1976 Sayyid Mamduh Salim diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Kemudian Sayyid Mamduh Salim mengangkat Syaikh al-Sya’rawi menjadi Menteri Perwakafan sampai Oktober 1978 M.

Beliau adalah orang yang pertama membangun bank islami di Mesir, yaitu Bank Faisal Islami. Beliau diserahi hal itu oleh mentri keuangan Dr. Hamid al-Sayih dan disetujui oleh Majlis Rakyat.

Berikut ini adalah jenjang karir beliau secara lengkap:
-Bertugas di Saudi Arabia, tahun 1950 M
-Wakil Ma’had Thantha al-Azhari, tahun 1960 M
-Kepala bidang dakwah islamiyah di Kementrian Wakaf, tahun 1961 M
-Pengawas ilmu-ilmu Arab di al-Azhar, tahun 1962
-Kepala kantor Grand Syaikh Hasan Makmun, tahun 1964
-Kepala delegasi al-Azhar ke Aljazair, tahun 1966 M
-Dosen terbang di Fak. Syariah Univ. King Abdul Aziz, 1970 M
-Kepala sektor Dirasat Ulya (S2) di Univ. King Abdul Aziz, tahun 1972 M
-Menteri Perwakafan Mesir dan urusan al-Azhar, tahun 1976 M
-Anggota Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah, tahun 1980 M
-Anggota Majlis Syura Mesir, tahun 1980 M
Beliau sempat ditawari untuk menjadi Syaikh al-Azhar namun beliau menolaknya

Karya-karya beliau, di antaranya:
-Al-Isra wa al-mi’raj
-Al-Islam wa al-fikr al-Mu’ashir
-Al-Islam wa al-mar’ah, aqidah wa manhaj
-Al-ahadits al-qudsiyah

Syaikh al-Sya’rawi termasuk ulama masyhur yang bisa menjelaskan makna Alquran di zaman modern ini. Beliau menjelaskannya dengan metode yang sederhana sehingga bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya.

Pada akhirnya umat Islam kehilangan beliau untuk selamanya pada 17 Juni 1998 M. Semoga amal beliau diterima oleh Allah dan kita semua mendapatkan barakah ilmu beliau. Amin
Sumber: http://on.fb.me/1gMOy0h

Author Straw Hat

Jαngαn mαlu untuk menulis tentαng Islαm wαlαupun sepotong αyαt...Mαnα tαhu dengαn sepotong αyαt itu berhasil menyentuh hαti pembαcαnyα....

Sharing Is Caring
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply