My Islam

Tokoh Islam

Biografi

Artikel

Tips & Tricks

Kisah

» » » Abu Ayyub al-Anshary

…keburukan tidak akan menimpamu wahai Abu Ayyub (hadits).
Beliau bernama Khalid bin Zaid bin Kalib bin Tsa’labah. Biasanya dipanggil Abu Ayyub. Pada waktu terjadi peristiwa pembaiatan kepada Rasulullah di Aqabah ke dua, beliau termasuk tujuh puluh orang yang ikut sumpah setia.

Pada waktu Rasulullah perintahkan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah, rumah beliau lah yang pertama kali disinggahi Rasulullah. Kebetulan ketika Rasulullah sampai di Madinah bersama umat Islam, unta Rasulullah berhenti di depan rumahnya. Rasulullah singgah di bawah, sementara Abu Ayyub di lonteng atas. Tapi kemudian, beliau meminta Rasulullah untuk singgah di atas. Akhirnya permintaannya itu dikabulkan Rasulullah.

Beliau adalah sosok muslim pemberani, penyabar, takwa, senang berjihad dan perang di jalan Allah. Selama hidup bersama Rasulullah, beliau pernah dikenalkan dengan Mush’ab bin ‘Umair dan ikut dalam perang Badr. Dan hampir semua peperangan beliau ikuti.

Pada Rasulullah makan, beliau selalu mengambil bekas makanan yang menempel di jari-jari Rasulullah. Kemudian jari-jari tangganya ditempelkan dengan jari-jari Rasulullah.

Ketika terjadi perselisihan antar Ali dengan Muawwiyah, beliau ikut dalam kelompok Ali. Suatu hari beliau bersama Ali berperang melawan Muawwiyah. Beliau kemudian bergerak bersama tentara lain menuju ke Qostantinopel hingga akhirnya gugur di medan pertempuran itu. Sebelum wafatnya, beliau meminta kepada Yazid bin Muawwiyah agar kuburannya di dalam tanah Rum. Kemudian umat Islam melanjutkan peperangan itu hingga Rum dapat ditaklukan. Beliau wafat pada tahun lima dua Hijriah.

Selama hidupnya, beliau pernah meriwayatkan seratus lima puluh lima hadits. Diceritakan bahwa orang-orang Rum mengunjungi kuburan beliau, mereka melakukan shalat minta hujan ketika terjadi paceklik.

Author Straw Hat

Jαngαn mαlu untuk menulis tentαng Islαm wαlαupun sepotong αyαt...Mαnα tαhu dengαn sepotong αyαt itu berhasil menyentuh hαti pembαcαnyα....

Sharing Is Caring
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply