My Islam

Tokoh Islam

Biografi

Artikel

Tips & Tricks

Kisah

» » » 'Ibad bin Basyar

Lahir 33 tahun sebelum Hijrah. Nama sebenarnya Ibad bin Basyar bin Waqasy al-Asyhaly al-Khazrajy. Beliau termasuk daripada pahlawan-pahlawan pembela Islam.

Pengetahuan tentang Islam didapatkan dari Mush’ab bin Umair, duta Rasulullah di wilayah Madinah. Setelah banyak mendengar dan bertanya dengannya, akhirnya dibawa bimbingannya, beliau menyatakan diri masuk Islam.

Selama berjuanga bersama Rasulullah, beliau ikut dalam semua peperangan. Pada waktu perang Dzat ar-Riqa’, beliau bergantian menjaga kaum muslimin secara bergantian dengan ‘Ammar bin Yasir. Suatu malam ketika ‘Ammar sudah mengantuk, beliau suruh Ammar untuk tidur. Sementara dia menjaga kaum muslimin. ‘Ammar pun tidur. Sementara beliau mencari tempat kosong yang aman dari serangan musuh. Beliau pun shalat. Tiba-tiba ada musuh datang. Musuh itu dilempar dengan anak panah. Beliau tusukkan anak panah itu. Setelah itu beliau melanjutkan shalatnya. Musuh itu dilepar dengan anak panah kedua. Beliau tusukkan lagi anak panah itu. Dan setelah itu beliau selesaikan bacaan al-Qur’an. ‘Ammar terbangun sementara beliau sedang sujud. Ketika ditanya Ammar; “Kenapa kamu tidak bangunkan aku waktu melempar anak panah yang pertama?” beliau menjawab; “Saya sedang membaca ayat al-Qur’an dalam shalatku. Aku sangat terharu dengan isi firman Allah itu sehingga aku tidak mau berhenti dari membacanya. Demi Allah, saya tidak mau mensia-siakan mulut ini (untuk membaca) padahal Rasulullah perintahkan aku untuk menjaganya(menjaga al-Quran dengan menghafal). Kalau tidak, saya lebih berhenti membaca al-Qur’an dan kematian menhampirinya.”

Pada waktu Rasulullah masih hidup, beliau pernah diutus untuk mengkumpulkan zakat dan sedekah dari para kabilah. Beliau juga pernah dikirim Rasulullah bersama sahabat lainnya untuk membunuh Ka’ab bin al-Asyraf al-Yahudi (seorang Yahudi Madinah) yang telah menyiksa Rasul dan umat Islam.
Mengenai pribadinya, Ummul Mukminin ‘Aisyah berkata; “ Tidak ada seorangpun yang mampu menandingi kehebatan dan kelebihan tiga orang kaum Anshar; Sa’ad bin Mu’adh, Usaid bin al-Khadir dan ‘Ibadah bin Basyar.”

Malam perang Yamamah, peperangan melawan Musailamah al-Kadham (mengaku dirinya nabi), beliau bermimpi. Dalam mimpinya itu langit seolah-olah datang padanya. Langit itu kemudian menyerang. Beliau tahu kalau mimpinya itu adalah tanda ‘syahid’. 

Ketika api peperangan berkobar dan semangat perjuangan menyala-nyala, beliau terteriak kepada kaum Anshar agar melululantahkan barusan pedang dan membedakan mana musuhnya. Seruannya itu didengar kaum Anshar yang berjumlah empat ratus orang dipimpin oleh Abu Dajanah, al-Barra ibn Malik dan beliau sendiri.

Mereka digiring ke hadiqatul maut (kebun kematian) yang menjadi benteng pertahanan Musailamah dengan tentaranya. Di sinilah beliau bertarung mati-matian dengan Musailamah hingga gugur sebagai syahid.

Author Straw Hat

Jαngαn mαlu untuk menulis tentαng Islαm wαlαupun sepotong αyαt...Mαnα tαhu dengαn sepotong αyαt itu berhasil menyentuh hαti pembαcαnyα....

Sharing Is Caring
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply